Regressie- en Reïncarnatietherapie

Terug naar de bron

Teruggaan naar de bron van zulke symptomen  kan enorm verhelderend zijn. Een louterende ervaring. Als cliënt zie je en voel je, in een lichte trance mét volledig bewustzijn, een soort film zich afspelen, waarin de veroorzakende gebeurtenis centraal staat. De emotionele ladingen die daarbij zijn achtergebleven, werken we systematisch door en laten we los. Ook maken we gebruik van de mooiste ervaringen in je verleden, die opnieuw worden verankerd en geïntegreerd. Daarbij kunnen ook vreemde, niet-eigen energieën of entiteiten worden opgespoord en losgelaten.

Bevrijdend herbeleven

Als spiritueel therapeut begeleid ik jouw herbeleving op een bevrijdende wijze, zodat je de storende en onverwerkte gevolgen en conclusies in het volle licht ziet, voelt en gericht loslaat. Storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of beperkende overtuigingen als “het zit me nooit mee” of “het is mijn schuld dat relaties stuk lopen”, hebben meestal oorzaken in het verleden en kunnen op deze wijze opgelost worden.  Alsof de plaat, die in de groef is blijven hangen, alsnog uit draait. Maar dan wordt hij ook van de draaitafel genomen en opgeborgen. De oude pijn en de ‘trigger’ daarvan in het hier en nu worden losgekoppeld, en het oude liedje klinkt niet langer mee in ons hoofd.

Heling door eigen vermogen en kracht

Een beetje zelfkennis en het vermogen om met beide benen op de grond te staan, zijn wel nodig voor dit proces van heelwording. Het doel is verbondenheid in alle opzichten: met jezelf en anderen op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak. Maar ook om een stromende verbinding te herstellen met je cultuur, de maatschappij en materie, zoals bezit en geld. Als spiritueel therapeut gebruik ik daarbij de zelfhelende vermogens van de cliënt, en versterk die.

Met regressie- en reïncarnatietherapie kun je ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren. In een reeks van sessies waarin afwisselend op persoonlijk én bovenpersoonlijk perspectief wordt gewerkt, wordt duidelijk hoe álles in ons leven met alles samenhangt. En hoe onze levensthema’s kunnen verschuiven, zodat we de touwtjes weer in handen krijgen. Zo komen we geleidelijk steeds beter in contact met onze ware kern. En dan wordt regressie meer dan een spirituele geneeswijze: het verandert in een avontuur en een springplank voor persoonlijke groei.

Transpersoonlijke psychotherapie

Regressie- en Reïncarnatietherapie is een transpersoonlijke psychotherapie. Dat betekent, dat de grenzen van het ‘ik’ en de ‘persoonlijkheid’ uit de psychotherapie, ruimer worden gezien dan in de psychotherapie gebruikelijk is. Door onbewuste ervaringen die zich in een andere werkelijkheid afspelen, dan onze bewuste herinnering, serieus te nemen. Én te focussen op de samenhang van zulke ervaringen, en problemen in het hier en nu. Niets meer en niets minder.

< Terug