Privacy – Links

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat de gegevens die jijzelf aan mij hebt verstrekt, waaronder aantekeningen over je fysieke gezondheid en psychosociale thema’s, voor zover belangrijk. Ook kan ik er gegevens in verwerken over de uitgevoerde behandelingen, zodat ik je bij een volgende sessie beter kan begeleiden.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

● zorgvuldig omga met je persoonlijke en eventuele medische gegevens
● er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

● voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of statistische verwerking door mijzelf.
● een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor je financiële administratie, zodat ik voor jou een factuur kan opstellen.

Anders dan vroeger is je BSN-nummer niet nodig, ook niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Het mag door mij dan ook niet worden opgevraagd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen. Vermelding van je verhaal of een samenvatting van je sessie(s) op mijn website gebeurt uitsluitend geanonimiseerd en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  ‘behandeling regressie- en reïncarnatietherapie’,  ‘psychosociaal consult’ of ‘overige psychosociale therapie.’
  • De bijbehorende prestatiecode
  • De kosten van het consult.

Links

www.reincarnatietherapie.nl
Nederlandse Verening van Reïncarnatietherapeuten

www.tasso.nl
Opleidingsinstutuut Transpersoonlijke Regressietherapie

www.zielsregressie.nl
Opleidingsinstituut Zielsregressie

www.earth-association.org
Internationale organisatie van Regressietherapeuten

www.cgjung-vereniging.nl
C.G. Jungvereniging Nederland

www.junginstitut.ch
Internationaal C.G. Jung- Instituut Zwitserland

www.plekvanerkenning.nl
Opstellingen en systemisch werk

www.hellingerinstituut.nl
Workshops en trainingen familie- en organisatieopstellingen

www.bewustindrenthe.nl
Netwerk alternatieve zorgaanbieders Assen

www.bewusthoogeveen.nl
Netwerk alternatieve zorgaanbieders Hoogeveen

www.volzicht.nl
Leren zien zonder bril of lenzen

www.info-fo.nl
Netwerk van functioneel-optometristen Nederland

www.nibig.nl
Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg

www.rbcz.nu
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg

www.vivnederland.nl
Beroepsvereniging voor professionele therapeuten

www.design4awareness.com
Webdesign voor complementaire zorgaanbieders

www.mooiedingen.nu
Webuitvoering maatwerk voor kunstenaars en kleine bedrijven